Διοίκηση

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών λειτουργεί βάση εγκεκριμένου καταστατικού και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, είναι το εξής:

Πρόεδρος:  Χρήστος Μούλιας

Αντιπρόεδρος:  Ρένα Λέμη

Γραμματέας:  Σεραφείμ Κυριαζάκος

Ταμίας:  Παναγιώτης Γεωργίου

Έφορος:  Σπύρος Τσακούμης

Μέλος:  Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης

Μέλος:  Χρύσα Μπογδανοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενική Συνέλευση

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

ώρα 7.30μ.μ.

 

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 στις 7.30μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φερραίου 7), με θέματα:

1. Τροποποίηση Καταστατικού

2. Διάφορες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022

ώρα 7.00μ.μ.

 

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 στις 7.00μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών να παρευρεθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φερραίου 7), με θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενου έτους

2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

3. Διάφορες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

ώρα 7.00μ.μ.

 

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 στις 7.00μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φερραίου 7), με θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενου έτους

2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

3. Διάφορες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

ώρα 8μ.μ.

 

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 στις 8μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φερραίου 7), με θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενου έτους

2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

3. Διάφορες ανακοινώσεις

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν, αφού την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω έλλειψης απαρτίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

ώρα 8μ.μ.

 

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 στις 8μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φερραίου 7), με θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενου έτους

2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

3. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν.

Σελίδα 1 από 5

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates