Διοίκηση

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών λειτουργεί βάση εγκεκριμένου καταστατικού και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές, είναι το εξής:

Πρόεδρος:  Χρήστος Μούλιας

Αντιπρόεδρος:  Ρένα Λέμη

Γραμματέας:  Σεραφείμ Κυριαζάκος

Ταμίας:  Παναγιώτης Γεωργίου

Έφορος:  Αντωνία Λαγωγιάννη

Μέλος:  Σπύρος Τσακούμης

Μέλος:  Χρύσα Μπογδανοπούλου

Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στις 08.00 μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φεραίου 7) με θέματα:

          1.   Απολογισμός πεπραγμένων 2016
          2.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2016
          3.   Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017, στις 8.00 μ.μ.  με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών

 


Γενική Συνέλευση

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 στις 08.30 μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φεραίου 7) με θέματα:

          1.   Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενου έτους
          2.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
          3.   Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, στις 8.30 μ.μ.  με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών

Γενική Συνέλευση

Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 στις 08.30 μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φεραίου 7) με θέματα:

          1.   Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενου έτους
          2.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
          3.   Διάφορες ανακοινώσεις

Το κάλεσμα αυτό είναι το δεύτερο (το πρώτο ήταν για τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 που λόγω έλλειψης απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε) και η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών

Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 στις 07.00 μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φεραίου 7) με θέματα:

          1.   Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενου έτους
          2.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
          3.   Διάφορες ανακοινώσεις

Η πρόσκληση αυτή είναι η δεύτερη (η πρώτη στις 13 Μαρτίου δεν είχε απαρτία) και έτσι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών

Την Τετάρτη 07 Μαρτίου 2012 στις 07.00 μ.μ. συνεδρίασε το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 29ης Φεβρουαρίου 2012, με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα».  

Η σύσταση νέου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος:  Χρήστος Μούλιας
Αντιπρόεδρος:  Ρένα Λέμη
Γραμματέας:  Σεραφείμ Κυριαζάκος
Ταμίας:  Παναγιώτης Γεωργίου
Έφορος:  Αντωνία Λαγωγιάννη
Μέλος:  Σπύρος Τσακούμης
Μέλος:  Χρύσα Μπογδανοπούλου

Σελίδα 1 από 4

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates