Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών (22-02-2017)

Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στις 08.00 μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φεραίου 7) με θέματα:

          1.   Απολογισμός πεπραγμένων 2016
          2.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2016
          3.   Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017, στις 8.00 μ.μ.  με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών

 


Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates