Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών (29-02-2016)

Γενική Συνέλευση

Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 στις 08.30 μ.μ. καλούνται τα μέλη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας (Ρήγα Φεραίου 7) με θέματα:

          1.   Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενου έτους
          2.   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
          3.   Διάφορες ανακοινώσεις

Το κάλεσμα αυτό είναι το δεύτερο (το πρώτο ήταν για τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 που λόγω έλλειψης απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε) και η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates