Δελτίο συμμετοχής στο 19ο Φεστιβάλ Κιθάρας

.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .............................................................................................................................

ΠΟΛΗ ......................................................      Τ.Κ. ............      ΧΩΡΑ .......................................     

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ...................      ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΚΙΝΗΤΟ ...........................................................

E-MAIL ...................................................................................................................................

 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Ωδείο, Επίπεδο Σπουδών, Καθηγητής κ.α.)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΩΣ:

◊   ΑΚΡΟΑΤΗΣ

◊   ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΡΓΟ Ή ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΩ (αφορά μόνο τα ενεργά μέλη)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

◊   ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ-ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΙΘΑΡΑΣ:

◊   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α

◊   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β

◊   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates