Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 (12.09.2021)

Μέτρα αντιμετώπισης

της πανδημίας Covid-19

 

Στόχος της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών για την νέα διδακτική χρονιά παραμένει τόσο η διαφύλαξη της υγείας των σπουδαστών, των γονέων-κηδεμόνων, του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού και των επισκεπτών, όσο και η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της εκπαιδευτικής και ευρύτερα πολιτιστικής της αποστολής.

Στο πλαίσιο αυτό ακολουθούμε τις οδηγίες της Πολιτείας, που μεταξύ άλλων υπαγορεύουν την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων για την προσέλευση στους χώρους του Ωδείου:

Α.  Για το διδακτικό-διοικητικό προσωπικό και τους γονείς-κηδεμόνες, η προσέλευση και παραμονή στο Ωδείο θα έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση:

  • είτε την κατάθεση, στη Γραμματεία του Ωδείου, έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού που να πιστοποιεί την ολοκλήρωση της εμβολιαστικής διαδικασίας τουλάχιστον δυο εβδομάδες νωρίτερα.
  • είτε την κατάθεση, στη Γραμματεία του Ωδείου, βεβαίωσης νόσησης από Covid-19 (η βεβαίωση έχει ισχύ ένα εξάμηνο μετά τη νόσηση).
  • είτε την προσκόμιση, στη Γραμματεία του Ωδείου, δύο εργαστηριακών αρνητικών rapid tests την εβδομάδα (αυτά τα rapid tests να γίνονται με ίδια ευθύνη και δαπάνη). Τα rapid tests θα ελέγχονται τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το πολύ 24 ώρες πριν. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί του Ωδείου τη βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης θα πρέπει να τη δηλώνουν και στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Β.   Για τους σπουδαστές όλων των Σχολών, η συμμετοχή στα μαθήματα στους χώρους του Ωδείου, θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Όσοι σπουδαστές είναι εμβολιασμένοι ή έχουν ήδη νοσήσει από Covid-19 θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Ωδείου, είτε το έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού (που να πιστοποιεί την ολοκλήρωση της εμβολιαστικής διαδικασίας τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα), είτε την βεβαίωση νόσησης από Covid-19 (η βεβαίωση έχει ισχύ ένα εξάμηνο μετά τη νόσηση).
  • Όσοι σπουδαστές δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλουν να προσκομίζουν στη Γραμματεία του Ωδείου, δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή) αντίγραφο δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος self-test καταχωρημένο στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί το πολύ 24 ώρες πριν (τα self-test για τους μαθητές διατίθενται δωρεάν).
  • Οι ανεμβολίαστοι ενήλικες σπουδαστές, οφείλουν να προσκομίζουν στη Γραμματεία του Ωδείου, βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης εργαστηριακού rapid test δύο φορές την εβδομάδα Τρίτη και Παρασκευή (με ίδια ευθύνη και δαπάνη του σπουδαστή), το οποίο θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει το πολύ 24 ώρες πριν.

Αυτονόητη είναι εξάλλου η συνέχιση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων υγιεινής εντός του κτιρίου (τακτικός καθαρισμός και εξαερισμός, υποχρεωτική χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, παροχή απολυμαντικού υγρού για τα χέρια).

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates