Μέτρα υγειονομικής προστασίας

Μέτρα υγειονομικής προστασίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της “Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών - 1892”, επιβεβαιώνει εκ νέου τα ακόλουθα μέτρα υγειονομικής προστασίας διδασκομένων και διδασκόντων, σε εφαρμογή των σχετικών οδηγιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως εξής:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
•    Η είσοδος στους χώρους της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών επιτρέπεται μόνο σε διδασκόμενους με τους συνοδούς τους και σε διδάσκοντες. Η πρόσβαση στους χώρους αυτούς για οποιονδήποτε άλλο λόγο (προσωπική μελέτη, δοκιμές, επισκέπτες, κ.λπ.) θα γίνεται με ειδική άδεια της Διεύθυνσης.

•    Η είσοδος στους χώρους του Ωδείου γίνεται με αυστηρά ελεγχόμενο τρόπο, ενώ θα γίνονται συστάσεις στους ενδιαφερομένους για λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων ελέγχου και προστασίας.

•    Η χρήση μάσκας από όλους κατά τη μετακίνηση στους εσωτερικούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Ωδείου είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή και μετακίνηση στους κοινόχρηστους χώρους. Αν κάποιος εισερχόμενος στο Ωδείο δεν φέρει μαζί του μάσκα, η διοίκηση του Ωδείου του την παρέχει δωρεάν, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η προμήθεια μάσκας αποτελεί ευθύνη του καθένα.

•    Η χρήση μάσκας από το διδακτικό προσωπικό είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ το ίδιο συστήνεται θερμά στους σπουδαστές.

•    Η συχνή απολύμανση των χεριών είναι υποχρεωτική διαδικασία για όλους, ιδιαίτερα πριν και μετά από κάθε μάθημα. Προς τούτο, έχουν τοποθετηθεί κοινόχρηστα δοχεία με τα κατάλληλα αλκοολούχα διαλύματα σε πολλά εμφανή σημεία των κοινόχρηστων χώρων του Ωδείου.

•    Τα παράθυρα των τάξεων θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

•    Έχουν τοποθετηθεί ειδικές σημάνσεις στις εισόδους, στη γραμματεία, στις τουαλέτες και σε λοιπούς χώρους υπενθυμίζοντας τα μέτρα ατομικής υγιεινής, απόστασης, κ.ά.

•    Η είσοδος στη Γραμματεία για οποιοδήποτε θέμα θα γίνεται με αυστηρά ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται κάθε συνωστισμός.

•    Ειδικό συνεργείο καθαρισμού φροντίζει για την καθαριότητα των κτιρίων.

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ
Πέραν των παραπάνω μέτρων προστασίας, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα και με τις σχετικές εντολές του αρμόδιου Υπουργείου, "όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα". Και πράγματι, η αποτελεσματική υγειονομική θωράκιση της όλης λειτουργίας ενός μεγάλου ιστορικού φορέα όπως η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, πάντοτε συνεπής με τις πρακτικές οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, δεν μπορεί παρά να είναι αρωγός της όλης κοινής προσπάθειας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών κάνει τις εξής ειδικές συστάσεις προς το κοινό συμφέρον, η εφαρμογή των οποίων ζητείται να είναι αντικείμενο διαρκούς επαγρύπνησης όλων των εμπλεκομένων:

•    Για κάθε ζήτημα που αφορά την επαφή τους με τη Γραμματεία του Ωδείου, οι διδασκόμενοι και οι γονείς τους παρακαλούνται να επικοινωνούν κατ’ αρχήν τηλεφωνικά και όσον αφορά την καταβολή των διδάκτρων, να προτιμούν οπωσδήποτε τα προσφερόμενα ηλεκτρονικά μέσα.

•    Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο Ωδείο οφείλουν να στέκονται διαρκώς αρωγοί της όλης κοινής προσπάθειας και να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Ειδικότερα οι διδάσκοντες, δηλαδή τα στελέχη του Ωδείου που βρίσκονται κατ’ εξοχήν σε συνεχή επαφή με την όλη εκπαιδευτική διαδικασία:

o    οφείλουν να επιμένουν με σχολαστικότητα στη διαδικασία απολύμανσης χεριών των μαθητών τους πριν και μετά το μάθημα και να κάνουν τις απαραίτητες αυστηρές συστάσεις όπου η διαδικασία αυτή δεν τηρείται,

o    οφείλουν να ενθαρρύνουν διαρκώς τους μαθητές τους ως προς τη χρήση μάσκας ή/και προστατευτικών γαντιών όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό,

o    οφείλουν να ζητούν από τους μαθητές τους την επιπρόσθετη απολύμανση κάθε αντικειμένου που εκείνοι έχουν αγγίξει κατά την ώρα του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων πληκτρολογίων, κοινόχρηστων αντικειμένων, κ.λπ. με χρήση ειδικών απολυμαντικών μαντηλιών,

o    οφείλουν να συμβάλουν στην αποφυγή κάθε μορφής συνωστισμού στις τάξεις και τους διαδρόμους, τηρώντας κατά γράμμα τις σχετικές περί ομαδικών μαθημάτων ρυθμίσεις, και επισημαίνοντας αμέσως στη Διεύθυνση κάθε σχετικό πρόβλημα που περιέρχεται στην αντίληψή τους μέσα και έξω από τις τάξεις τους, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται έγκαιρα τα ενδεικνυόμενα κάθε φορά μέτρα.

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates