Θεωρία και Σολφέζ

Διδάσκουν:

Ι  ΘΕΩΡΙΑ - ΣΟΛΦΕΖ

Μαρία Ανδρικοπούλου

Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου

ΙΙ  ΘΕΩΡΙΑ - ΣΟΛΦΕΖ

Μαρία Ανδρικοπούλου

Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου

ΙΙΙ  ΘΕΩΡΙΑ - ΣΟΛΦΕΖ

Μαρία Ανδρικοπούλου

Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου

ΙV  ΣΟΛΦΕΖ

Βασιλική Φιλιππαίου

Μαρία Ανδρικοπούλου

V  ΣΟΛΦΕΖ

Βασιλική Φιλιππαίου

Μαρία Ανδρικοπούλου

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates