Γενικές πληροφορίες

 

 • Τα μαθήματα που διδάσκονται σ΄ένα Ωδείο, χωρίζονται σε Ειδικά και Γενικά-Υποχρεωτικά.

 • Στις Σχολές Ειδικών Μαθημάτων τα μαθήματα διδάσκονται ατομικά.

 • Στις Σχολές Γενικών Μαθημάτων τα μαθήματα διδάσκονται σε ολιγομελείς ομάδες.

 • Νέοι μαθητές εγγράφονται και φοιτούν στο Ωδείο μετά από εισαγωγικές ή κατατακτήριες εξετάσεις. Η ημερομηνία εξετάσεων ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ωδείου.

 • Οι εγγραφές των νέων μαθητών γίνονται μέχρι και την 15η Οκτωβρίου.

 • Οι παλαιοί μαθητές εγγράφονται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 16η Σεπτεμβρίου.

 • Για να εγγραφούν οι παλαιοί μαθητές παρουσιάζουν το Βιβλιάριο Σπουδών και συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση.

 • Το Μάϊο τα Βιβλιάρια Σπουδών παραδίδονται στη Γραμματεία, για την σχετική συμπλήρωση και παράδοση.

 • Το Διδακτικό έτος Σπουδών ορίζεται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο.

 

 • Τα μαθήματα που διδάσκονται σ΄ένα Ωδείο, χωρίζονται σε Ειδικά και Γενικά-Υποχρεωτικά.

 • Στις Σχολές Ειδικών Μαθημάτων τα μαθήματα διδάσκονται ατομικά.

 • Στις Σχολές Γενικών Μαθημάτων τα μαθήματα διδάσκονται σε ολιγομελείς ομάδες.

 • Νέοι μαθητές εγγράφονται και φοιτούν στο Ωδείο μετά από εισαγωγικές ή κατατακτήριες εξετάσεις. Η ημερομηνία εξετάσεων ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ωδείου.

 • Οι εγγραφές των νέων μαθητών γίνονται μέχρι και την 15η Οκτωβρίου.

 • Οι παλαιοί μαθητές εγγράφονται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 16η Σεπτεμβρίου.

 • Για να εγγραφούν οι παλαιοί μαθητές παρουσιάζουν το Βιβλιάριο Σπουδών και συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση.

 • Το Μάϊο τα Βιβλιάρια Σπουδών παραδίδονται στη Γραμματεία, για την σχετική συμπλήρωση και παράδοση.

 • Το Διδακτικό έτος Σπουδών ορίζεται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο.

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates